Vad vill du förändra?


Image
”Jag vill få bättre självkänsla!”

​Upptäck hur du kan ändra dialogen med dig själv och ta kontroll över det liv du vill leva.

Image
”Jag vill bli av med stress/oro/ångest!”

​Kom underfund med vilka verktyg som passar dig för att gå ifrån att vara stressad till att känna ett lugn och må bra.

Image
”Jag vill våga ta en ny väg i livet!”

​Få perspektiv och hitta vägar ur det som verkar vara svårt i jobbet, förhållandet eller livet i stort.


​Mindfinity arbetar med dig som privatperson men också tillsammans med medarbetare på företag.
Vi jobbar med både små och stora förändringar med psykosyntes som utgångspunkt.
Den metoden upplever vi vara den bästa för Coaching, Stresshantering och Mindfulness i ett brett spektra.
Man kan välja mellan enskilda samtal via Skype, telefon eller om det känns bättre, genom mailkontakt.
Självklart kan man också ha personliga möten men då efter överenskommelse per telefon.


​Oavsett vad du behöver hjälp med för att lyckas är uppriktighet, öppenhet och engagemang från båda parter ett måste.
Din samtalspartners frågor kan ibland uppfattas som provocerande och utmanande.
Det ska bidra till att du själv upptäcker och identifierar tillvägagångssätten som leder fram till önskat mål.
Vi ger så klart även feedback och observerar, men det är du som ytterst är ansvarig för din framgång.
Det innebär således att du förväntas förbereda dig inför varje möte och även själv föreslå och åta sig en del uppgifter mellan tillfällena.